Poprawna pisownia

protokół

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo protokół wywodzi się z języka greckiego: prōtokōllon (pierwszy klej) i historycznie odnosiło się do konstruowania papirusów. Słowo to ma kilka znaczeń:
1. Formalne, pisemne sprawozdanie np. z narady, rozprawy sądowej lub konferencji.
2. Dokument będący podsumowaniem czynności urzędowych, np. protokół przesłuchania świadka, protokół negocjacji.
3. Ogół zasad, standard postępowania w określonych okolicznościach, np. protokół dyplomatyczny.
4. W informatyce zbiór parametrów umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy różnymi komputerami.
5. Historycznie wstępna część dokumentu średniowiecznego informująca kto dla kogo wystawił dokument.
Protokół jest rzeczownikiem rodzaju męskorzeczowego, w liczbie pojedynczej. Wyrazy pokrewne: protokolant, protokołować, protokolarny. Protokół należy pisać przez ó, ponieważ wymienia się w wyrazach tego samego pochodzenia na o, np. protokolantka. Warto zaznaczyć, że w odmianie przez przypadki oraz w liczbie mnogiej pojawiają się dwie formy słowa, np. protokoły, protokóły lub protokołu, protokółu. Obydwie formy pisowni są poprawne, jednak protokóły i protokółu spotyka się w pisowni niezmiernie rzadko. Kolejnym ważnym aspektem jest zapamiętanie, że błędem jest pisanie protokołu z czegoś. Z czegoś piszemy sprawozdanie, natomiast protokół jest czegoś, czyli sprawozdanie z zebrania, protokół zebrania.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj byłam na Komisariacie Policji, gdzie funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego sporządził protokół przesłuchania świadka.
Pani Basiu bardzo proszę wziąć protokół konferencji i powielić go w dziesięciu egzemplarzach, po jednym dla każdego z uczestników.
Zgodnie z protokołem królewskim, królowa pierwsza podaje rękę na powitanie i rozpoczyna rozmowę.


Niepoprawna pisownia

protokuł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prodokół

Niepoprawna pisownia