Niepoprawna pisownia

nie piszący

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepiszący

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz niepiszący w języku polskim jest określeniem kogoś lub coś, co nie pisze lub nie potrafi pisać. Wyrażenie złożone jest z partykuły nie oraz imiesłowu przymiotnikowego czynnego, który pochodzi od czasownika pisać.
W języku polskim obowiązuje zasada ortograficzna mówiąca, że partykułę nie zawsze pisze się łącznie z imiesłowami przymiotnikowymi czynnymi i biernymi. W tym przypadku niepiszący pisze się razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Niepiszący i nieczytający człowiek to dzisiaj rzadkość. Nie ma pełnego analfabetyzmu.
Niepiszący flamaster musisz wymienić na nowy, nic nim nie podkreślisz.
Mamy niepiszący marker do tablicy i musimy go wymienić, bo trudno będzie prowadzić zajęcia.