Niepoprawna pisownia

nie piszący

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepiszący

Poprawna pisownia