Oba wyrazy funkcjonują na co dzień w języku polskim, oba również wywodzą się od tego samego słowa podstawowego, a mianowicie rzeczownika babka. Wyraz ten ma bardzo wiele znaczeń. Nazywamy tak matkę ojca lub matki danej osoby, ale również starszą kobietę, najczęściej biedną lub zaniedbaną, czy też wiejską staruszkę, która dawniej pomagała przy porodach, zajmowała się ziołolecznictwem czy znachorstwem. Babka to także słodkie ciasto, najczęściej pieczone w charakterystycznej formie w kształcie stożka ze ściętym końcem. Potocznie nazywamy tak młodą i atrakcyjną kobietę, zaś rolnicy mówią tak na kopkę ze snopków siana ustawianą na polu. Obie formy mają różne znaczenia, które poznasz z definicji poniżej. Nie można z tego powodu używać ich wymiennie – przeczytaj przykłady praktycznego użycia i podejmij decyzję, która z form będzie pasowała do kontekstu zdania. W przypadku wątpliwości zawsze możesz zadać naszej redakcji pytanie językowe w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

babką

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz babką to słowo bazowe odmienione w narzędniku liczby pojedynczej. W języku polskim obowiązuje zasada, która mówi, że tak odmienione formy rzeczowników powinny być zawsze kończone za pomocą samogłoski nosowej.

Przykłady poprawnej pisowni

Rozmawiałam z babką sprzedającą grzyby, podobno w tym roku lasy obfitują w prawdziwki.
Resztę herbaty wypiłam, zagryzając ją babką cytrynową.
Mój ojciec mieszkał ze swoją babką aż do czasu ślubu z moją mamą.


Poprawna pisownia

babkom

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie babkom to z kolei rzeczownik babka odmieniony w celowniku liczby mnogiej. Należy zapamiętać, że tego typu postacie deklinacyjne należy kończyć na om.

Przykłady poprawnej pisowni

Tym babkom ewidentnie brakuje rodzynek.
Obiecałam babkom na ryneczku, że jutro wrócę do nich po ogórki do kiszenia.
Takim fajnym babkom aż miło jest pomóc.