Poprawna pisownia

opór

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo opór należy zapisywać przez ó. Pisownię można wytłumaczyć za pomocą zasady, która mówi, że jeśli istnieje słowo pokrewne do omawianego, pozwalające na wymianę głoski na o, e lub a, zawsze należy wykorzystywać ó. W tym przypadku może to być para słów opóropory.
Opór to niechęć względem czegoś, przeciwstawianie się temu. Może oznaczać wewnętrzną siłę przeciwdziałającą jakiemuś zjawisku (zazwyczaj negatywnemu). Gdy jest to działanie polegające na wycofaniu, a nie działaniu, możemy mówić o biernym oporze.
Opór to także wielkość fizyczna, charakteryzująca siły przeciwdziałające jakiemuś zjawisku (np. opór ruchu, opór elektryczny).

Przykłady poprawnej pisowni

Opór kobiety był zupełnie bezcelowy, ponieważ jej mąż zawsze robił to, co sam najbardziej chciał.
W następnym zadaniu wyznaczycie opór elektryczny, czyli rezystancję w obwodzie prądu stałego.
Odczuwała silny opór wewnętrzny przed przyjazdem, intuicyjnie wyczuwając, że będą z tego kłopoty.


Niepoprawna pisownia

opur

Niepoprawna pisownia