Poprawna pisownia

wyczekane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy czekane

Niepoprawna pisownia