Niepoprawna pisownia

zkomplikować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skomplikować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skąplikować

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z komplikować

Niepoprawna pisownia