Poprawna pisownia

umiem

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniony w pierwszej osobie liczby pojedynczej, w czasie teraźniejszym, czasownik umieć. Jego znaczenie to: potrafić coś zrobić, wiedzieć, jak coś zrobić. Potocznie mówimy tak również na opanowanie materiału na przykład na sprawdzian czy kolokwium.
Odmiana tego, tak często występującego zarówno w mowie, jak i piśmie, czasownika, potrafi sprawić nam dużo trudności. Należy zatem zapamiętać, że w pierwszej osobie liczby pojedynczej prawidłowa jego forma to umiem. Dla ułatwienia, można skojarzyć go z czasownikiem rozumiem, który brzmi bardzo podobnie i tak samo się odmienia.
Wyraz umieć odmienia się według reguł koniugacji trzeciej, czyli tak samo jak następujące czasowniki: wiedzieć, zjeść – ta grupa w pierwszej osobie liczby pojedynczej zawsze zakończona jest na -em. Błędy w odmianie powyższego czasownika często wynikają z prób odmiany go zgodnie z zasadami koniugacji pierwszej, czyli na przykład jak czasownik chcieć (w tym przypadku w pierwszej osobie liczby pojedynczej występuje forma chcę).
Warto również zapamiętać, że w trzeciej osobie liczby mnogiej umieć to umieją, a nie (jak to niekiedy jest zapisywane) umią.

Przykłady poprawnej pisowni

Uczyłam się przez całą noc, ale ciągle mam wrażenie, że tego nie umiem.
Czy wiesz, jak połączyć telefon z telewizorem? Ja ciągle tego nie umiem.
Niestety nie umiem jeździć na rolkach. Czy moglibyśmy wybrać się na rower?


Niepoprawna pisownia

umię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

u miem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

umję

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

umjem

Niepoprawna pisownia