Poprawna pisownia

piszesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

piszeż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

piszerz

Niepoprawna pisownia