Niepoprawna pisownia

wersii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wersji

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wersji pochodzi od wyrazu wersja. Oznacza on jeden ze sposobów rozumienia czegoś, ale także przedstawienia tego zagadnienia innym. Dotyczy różnorodnych sposobów postrzegania jednej sprawy. Można mówić również o różnych wersjach utworów literackich, muzycznych itd.
Wersji należy zapisywać przez -ji na końcu. Wynika to z faktu, iż wyraz ten pochodzi od wersja, które kończy się na -sja. Zgodnie z zasadami, podczas odmiany rzeczowników, które kończą się na -sja, -zja lub -cja w miejscowniku, celowniku i dopełniaczu zawsze występuje zakończenie -ji.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie znam twojej wersji ostatnich wydarzeń, dlatego chciałbym, abyś mi o nich opowiedział.
W drugiej wersji swojego opowiadania zmienił zakończenie, dopasowując je do gustu kolegów.
Z jego wersji wydarzeń wynika, że nie mógł popełnić tej zbrodni, ponieważ był u babci.


Niepoprawna pisownia

wersi

Niepoprawna pisownia