Poprawna pisownia

nie zna

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nie zna zawsze należy zapisywać oddzielnie. Jest to zgodne z zasadą pisowni czasowników, mówiącą, że zawsze muszą być one rozdzielone od partykuły przeczącej nie. Zna to właśnie czasownik, dlatego należy zastosować wspomnianą zasadę.
Nie zna oznacza, że osoba, o której mowa, nic nie wie na dany temat albo o wskazanej osobie. Nie została z nią zapoznana, nie ma odpowiednich informacji.

Przykłady poprawnej pisowni

Joanna nie zna się na samochodach, dlatego o naprawę auta poprosiła swojego brata i ojca.
Weronika nie zna Grażyny, więc nie umie ocenić, czy będzie się im dobrze współpracowało.
Wydawało mi się, że Antek nie zna tego filmu, ale okazało się, że kiedyś go jednak oglądał.


Niepoprawna pisownia

niezna

Niepoprawna pisownia