Niepoprawna pisownia

spżontać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sprzątać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

spżątać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sprzontać

Niepoprawna pisownia