Niepoprawna pisownia

po przez

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poprzez

Poprawna pisownia, znaczenie: poprzez odnosi się do przemieszczania danego obiektu lub osoby po określonej trasie, często z jednej strony obszaru na drugą. Może być również przyimkiem opisującym, iż cel został osiągnięty dzięki wykonaniu konkretnych czynności. Częściej jest to określenie książkowe, rzadziej potoczne.
Poprzez to przyimek złożony. Występują w nim dwa proste przyimki: po oraz przez. Ich zrost utworzył ostateczny wyraz, który – zgodnie z zasadą języka polskiego dotyczącą zrostów – musi być zapisywany razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Mknął na smoku poprzez góry i doliny, ciesząc się z niezwykłego doświadczenia, które go spotkało.
Rycerz Thorkild osiągnął wszystkie zaszczyty poprzez swoje bohaterskie czyny na polu walki.
Idź poprzez ten niewielki lasek, a gdy go miniesz, na pewno zobaczysz już kościół w wiosce.


Niepoprawna pisownia

poprzes

Niepoprawna pisownia