Niepoprawna pisownia

była bym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

byłabym

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz byłabym odnosi się do przypuszczenia na temat stanu, w jakim znalazłaby się kobieta, która wypowiada te słowa, gdyby zaszły pewne okoliczności. Opisuje stany fizyczne i psychiczne. Może dotyczyć także jej pobytu w danym miejscu w określonym czasie.
Czasownik byłabym należy zapisywać łącznie. Jest to uwarunkowane ogólną zasadą języka polskiego, która mówi, że słowa z cząstką -bym piszemy razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Byłabym bardzo wdzięczna, gdybyś ściszył muzykę i pozwolił mi się skoncentrować na pracy.
Gdybym się tak nie zagadała z Marceliną, już dawno byłabym gotowa do wyjścia z tobą do kina.
Gdybym nie zatrzymała się na zakupy, byłabym wcześniej w domu i mogłabym ci pomóc ze sprzątaniem.