Poprawna pisownia

bierze

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo bierze to czasownik, pochodzący od bezokolicznika brać. Następuje w nim wymiana głoski rz na r w wyrazie pokrewnym, dlatego zawsze powinien być zapisywany przez rz.
Bierze oznacza, że osoba, o której mowa, chwyciła coś do ręki, sięga po coś, albo ma ze sobą i zanosi w miejsce, w którym będzie znajdować się potem. Odnosi się także do przyjmowania leków lub narkotyków albo konkretnego zachowania, które polega na specyficznej reakcji, często emocjonalnej, na konkretny bodziec.

Przykłady poprawnej pisowni

Martyna bierze wszystko na poważnie, przez co nigdy nie umie się tak do końca wyluzować.
Wojtek bierze teraz antybiotyki, dlatego nie może pić alkoholu, ale na pewno niedługo wyzdrowieje.
Grażyna często bierze ze sobą na spacer wnuczka, bo lubi spędzać z nim czas na placu zabaw.


Niepoprawna pisownia

bieże

Niepoprawna pisownia