Poprawna pisownia

nie udała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieudała

Niepoprawna pisownia, wyjątek: dawniej słowo udały oznaczało udany, czyli taki, który się udał.