Niepoprawna pisownia

dołanczam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dołączam

Poprawna pisownia, znaczenie: w pisowni tego wyrazu, jak i wielu analogicznie brzmiących, często popełniane są pomyłki. Wynikają one z niewystarczająco starannej wymowy, w której zamiast samogłoski ą pojawia się połączenie an. Jest to oczywiście błąd. Jedyną dopuszczalną przez językoznawców formą zapisu tego wyrazu jest dołączam.
Słowo to jest czasownikiem odmienionym w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Określamy nim uzupełnianie jakiegoś zbioru o kolejny jego element lub też włączanie się do jakiejś grupy. Po dodaniu zaimka zwrotnego się uzyskujemy czasownik zwrotny niedokonany, mówiący o samodzielnym stawaniu się członkiem jakiejś istniejącej już wcześniej organizacji, grupy czy zbioru.

Przykłady poprawnej pisowni

Dołączam za chwilkę ostatni składnik i cały obiad będzie gotowy!
Uwielbiam robić zdjęcia, więc w przyszłym tygodniu dołączam do kółka fotograficznego.
Przepraszam, że bez zaproszenia dołączam do waszej grupki, ale słyszałam o czym rozmawiacie i zaciekawiło mnie to.


Niepoprawna pisownia

dołonczam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do łączam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do łonczam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do łanczam

Niepoprawna pisownia