Niepoprawna pisownia

dołanczam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dołączam

Poprawna pisownia