Niepoprawna pisownia

peioratywni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pejoratywni

Poprawna pisownia, znaczenie: nacechowani negatywnie; krytyczni, negatywni; nadający odcień ujemny.