Poprawna pisownia

bezczelny

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną wersją zapisu omawianego wyrazu jest bezczelny. Wynika to z jego etymologii – dawniej zamiast niego używano określenia bez czoła. Określano tak osoby nieposiadające honoru czy ambicji, zuchwałe, aroganckie czy bezwstydne, choć bezpośrednim znaczeniem tego wyrażenia było bez wstydu. Wraz z ewolucją języka polskiego wyrażenie to uległo połączeniu i stąd powstała wersja aktualna.
Bezczelnym współcześnie nazywamy osobę zbyt pewną siebie, opryskliwą, zachowującą się niestosownie, inaczej: prostak, cham. Słowo bezczelny posiada wiele synonimów, którymi może zostać zastąpione w sytuacji, gdybyśmy zapomnieli jak zapisać je bezbłędnie, do słów tych zaliczamy: impertynencki, arogancki, rozpanoszony, rozzuchwalony, bezwstydny i zuchwały.

Przykłady poprawnej pisowni

Już jako dziecko był bezczelny, teraz przechodzi samego siebie.
Nie bądź bezczelny! Natychmiast przeproś mamę za to co powiedziałeś.
Prosisz o trzecią podwyżkę w ciągu tego roku, nie wydaje Ci się, że jesteś nieco bezczelny?


Niepoprawna pisownia

besczelny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

beszczelny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bez czelny

Niepoprawna pisownia