Niepoprawna pisownia

nie używany

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieużywany

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz nieużywany odnosi się do przedmiotu, który nie został do tej pory wykorzystany. Nie posiada oznak, które świadczyłyby o jego wykorzystaniu, takich jak podniszczenie czy zarysowania. Synonimem dla tego słowa jest na przykład: nowy.
Poprawnie słowo nieużywany zapisujemy łącznie. Wyjaśnia to reguła ortograficzna języka polskiego, która mówi, że partykułę nie w połączeniu z poszczególnymi częściami mowy, w tym z imiesłowami przymiotnikowymi, zapisujemy łącznie, tak jak jest to zaznaczone w powyższym przykładzie.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten telewizor był nieużywany, możesz go zabrać do swojego pokoju, bo dla dziadka będzie potrzebny z większą przekątną ekranu.
Muszę sprzedać ten drapak dla kota, jest nieużywany, bo mojemu zwierzęciu nie przypadł do gustu.
Mam do oddania ten golf, jest nieużywany, bo po prostu nie przepadam za tego typu ubraniami.


Niepoprawna pisownia

nieurzywany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieóżywany

Niepoprawna pisownia