Poprawna pisownia

nie zaszedłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezaszedłeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zaszłeś

Niepoprawna pisownia