Niepoprawna pisownia

handra

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chandra

Poprawna pisownia