Niepoprawna pisownia

handra

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chandra

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rzeczownik, który przywędrował do nas z języka rosyjskiego. Występujące w nim słowo handra oznacza zniechęcenie. Przez wiele lat, ze względu na brak różnic w wymowie ch i h, pisownia tego rzeczownika w języku polskim była różna. Dopiero po reformie ortograficznej, która została przeprowadzona w 1936 roku przyjęto jedną poprawną formę zapisu powyższego określenia i jest nią pisownia przez ch.
Chandra to inaczej zły, nastrój, przygnębienie, depresja o łagodniejszym nasileniu, apatia, smutek, smętek, melancholia. Jej częstą przyczyną jest stres i zbyt intensywny tryb życia, ale niekiedy powodu nie da się uchwycić.

Przykłady poprawnej pisowni

Ilekroć widzę, że pada deszcz, dopada mnie jakaś dziwna chandra.
Jesteś moim lekiem na całe zło, likwidujesz każdą chandrę.
Przyjmowanie antydepresantów na chandrę to zdecydowanie zbyt radykalne działanie.