Niepoprawna pisownia

czóbek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czubek

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten należy zapisywać przez u otwarte, w myśl zasady, mówiącej, że pisownia słów o pochodzeniu rodzimym powinna być zawsze maksymalnie zbliżona do oryginału. Korzenie omawianego wyrazu sięgają aż do czasów języka staropolskiego, w którym obecny był termin czub, czubek oraz czuba, którym to pogardliwie określano dziewczynę ze wsi, dziewkę, chłopkę. Wraz z biegiem czasu i ewolucją języka, wyraz ten zmienił swoje znaczenie, ale jego pisownia pozostała taka sama.
Czubkiem określamy najwyżej wysuniętą czy też wystającą część czegoś, a także szpiczaste zakończenie czegoś niedużego. Czubek to również nastroszona, wysoko upięta fryzura. Niekiedy (w mowie potocznej, w sposób obraźliwy) nazywa się tak również osobę chorą psychicznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Mężczyzna długo myślał nad odpowiedzią, drapiąc się po łysinie, zdobiącej czubek jego głowy.
Podczas upałów dziewczyny najczęściej związują włosy w koński ogon lub w kok na czubku głowy.
Spójrz na niego. Zachowuje się jak jakiś czubek!