Poprawna pisownia

zacząłem

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz zacząłem wywodzi się od słowa zacząć, które oznacza, że coś lub ktoś przystępuje do jakiegoś działania bądź czynności. Opisuje, iż daną czynność wykonuje się najpierw, przed innymi.
Słowo to może być wykorzystywane do opisu okresu, w ciągu którego wchodzi się w jakiś nowy, konkretny stan.
Może to także oznaczać, że ktoś podjął agresywne działanie, jak na przykład kłótnia albo bójka.
Czasownik zacząłem poprawnie zapisujemy przez samogłoskę ą. Według obowiązujących w języku polskim zasad, literę ą należy zapisywać przed literą ł w formach osobowych, które są rodzaju męskiego i występują w liczbie pojedynczej czasu przeszłego.

Przykłady poprawnej pisowni

Tym razem to nie ja zacząłem tą kłótnię, dlatego nie zamierzam z tego powodu nikogo przepraszać.
Zacząłem się denerwować, kiedy musiałem czekać tyle w kolejce, bo mogłem nie zdążyć do pracy.
Zacząłem pospiesznie szukać biletu, kiedy kontroler przyszedł do mnie z czytnikiem. Na szczęście go nie zgubiłem.


Niepoprawna pisownia

zaczęłem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zaczełem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zaczołem

Niepoprawna pisownia