Poprawna pisownia

coroczny

Poprawna pisownia, znaczenie: coroczny jest wyrażeniem zaimkowym, które stworzyło zrost i musi być zawsze zapisywane razem.
Wyrażenie to oznacza, że jakieś wydarzenie powtarza się regularnie raz na rok.

Przykłady poprawnej pisowni

Coroczny Bieg Niepodległości to impreza sportowo-patriotyczna, która odbywa się w stolicy.
Zamierzam pójść na coroczny zjazd lekarzy dentystów. Może chciałabyś mi towarzyszyć?
Andrzej wybiera się na coroczny konwent fantastyki, aby zaprezentować swój nowy cosplay.


Niepoprawna pisownia

co roczny

Niepoprawna pisownia