Niepoprawna pisownia

stoji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

stoi

Poprawna pisownia, znaczenie: stoi opisuje osoby i zwierzęta, które znajdują się na nogach albo łapach i nie przemieszczają się. Może odnosić się również do obiektów, które znajdują się w pozycji pionowej. Dzięki temu określeniu informujemy, że dany obiekt utrzymuje swoją pozycję.
W przenośni wykorzystujemy słowo stoi do zakomunikowania, iż dane urządzenie nie pracuje, zatrzymało się, na przykład z powodu awarii.
Poprawnym zapisem jest stoi. Zgodnie z zasadami języka polskiego, po samogłoskach należy zapisywać j, jeśli w wymownie jest ono słyszalne. Tak dzieje się na przykład w trybie rozkazującym: stój!. Jednakże podczas odmiany przez osoby, kiedy następuje wymiana j na i, zawsze należy zastosować właśnie i. Połączenie ji jest nieprawidłowe.

Przykłady poprawnej pisowni

Babcia nie może teraz rozmawiać, bo stoi w kolejce do lekarza, a to temat, o którym lepiej mówić w cztery oczy.
Nie wiem, od jak dawna to auto tutaj stoi, ale myślę, że bardzo długo. Ktoś w końcu powinien oddać je na złom.
Marek stoi w korku. Nie wiadomo, jak szybko przyjedzie, bo to wina wypadku, który zdarzył się na obwodnicy.


Niepoprawna pisownia

stoii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztoi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z toi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztoji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z toji

Niepoprawna pisownia