Niepoprawna pisownia

hce

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chce

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kce

Niepoprawna pisownia