Niepoprawna pisownia

hce

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chce

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyraz, który należy każdorazowo zapisywać przez ch, w myśl zasady, która mówi, że zapis terminów pochodzenia rodzimego powinien być maksymalnie zbliżony do oryginału. Taka forma zapisu funkcjonowała w naszym języku już od XIV wieku – wówczas posługiwano się wersją chociai (choceszli). Warto zwrócić uwagę, że również w innych językach słowiańskich pojawiały się określenia o podobnym znaczeniu, także zapisywane przez ch, na przykład chotiet w języku rosyjskim czy też chciech – w czeskim.
Chce to odmieniona w trzeciej osobie liczby pojedynczej i w czasie teraźniejszym forma czasownika chcieć. Jej znaczenie to: mieć na coś ochotę, odczuwać chęć zrobienia czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Wykładowca powiedział nam dziś, że cykl ćwiczeń chce zakończyć kolokwium ustnym.
Moja mama chce kupić jakąś niewielką działkę nad morzem – uważam, że to świetny pomysł.
Od kilku dni mój kot nie chce jeść – pora na wizytę u weterynarza.


Niepoprawna pisownia

kce

Niepoprawna pisownia