Niepoprawna pisownia

nastempny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

następny

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest następny. Zgodnie z zasadami ortograficznymi języka polskiego, kiedy w wyrazach pokrewnych ę wymienia się na ą, należy stosować zapis przez ę, a nie em. Przykładowo, w wyrazie nastąpi, pokrewnym do następny, pojawia się ą, decydujące o poprawności zapisu.
Następny to taki, który występuje po innym. Inaczej: kolejny, dalszy, przyszły.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy następny pacjent wszedł do jego gabinetu, lekarz dokładnie się mu przyjrzał i zaprosił na krzesło.
Nie odchodził zbyt daleko od drzwi, bo miał wejść do gabinetu prawnika jako następny klient.
Musiał sobie kupić następny zegarek, bo ostatni bardzo mu zniszczył i już nie było sensu go naprawiać.