Niepoprawna pisownia

prucz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

prócz

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyrażenie zaliczane do przyimków. Tworząc z nim zdanie należy pamiętać, że bezpośrednio po nim należy zawsze umieścić rzeczownik w formie dopełniacza. Znaczenie słowa prócz to inaczej: z wyjątkiem kogoś lub czegoś, wyjąwszy coś lub kogoś, nic poza czymś, oprócz, z wyłączeniem czegoś lub kogoś.
W polszczyźnie jedynym poprawnym wariantem zapisu tego zwrotu jest pisownia przez ó. Jest to ó niewymienne, nie istnieje żadna reguła, która mogłaby ten zapis wyjaśnić. Jest on jednak stosowany od najstarszych czasów, gdyż postać słowa prócz nawet w najstarszych słownikach języka polskiego zawsze wyglądała tak samo. Należy zatem zapamiętać ten zwrot i jego pisownię.

Przykłady poprawnej pisowni

Prócz karimaty, którą powinien zabrać Mateusz, chyba udało nam się spakować wszystko.
Cała klasa, prócz Kasi i Martyny, pojechała na wycieczkę do Gniezna.
Kupiłam na ryneczku wszystko o co prosiłaś, prócz świeżych truskawek.


Niepoprawna pisownia

pródż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prudż

Niepoprawna pisownia