Niepoprawna pisownia

osiemnasto latki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

osiemnastolatki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

osiemnasto-latki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

oziemnastolatki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

osiemnaztolatki

Niepoprawna pisownia