Niepoprawna pisownia

poraz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

po raz

Poprawna pisownia, znaczenie: konstrukcja po raz wprowadza do zdania konkretną wypowiedź, pozwalającą na wykazanie, ile razy coś się stało albo ile razy coś się nie stało.
Wyrażenie po raz zapisujemy zawsze rozłącznie. Jest to uwarunkowane zasadą, iż przyimki zawsze należy zapisywać oddzielnie od wyrazów, które dopełniają.

Przykłady poprawnej pisowni

Po raz kolejny muszę ci to powtórzyć, bo wydaje mi się, że nie do końca rozumiesz, o czym do ciebie mówię.
Mój pies po raz czwarty zaatakował ratlerka mojej sąsiadki, niestety, tym razem pogryzł go dotkliwie.
Dzisiaj spotykamy się już po raz trzeci w tym parku, to może jednak pójdziemy razem na kawę?


Niepoprawna pisownia

poras

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po ras

Niepoprawna pisownia