Niepoprawna pisownia

chańbić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hańbić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chanibić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hanibić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hańbidź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chańbidź

Niepoprawna pisownia