Poprawna pisownia

mgr

Poprawna pisownia, znaczenie: mgr to skrót od tytułu naukowego magister. Skrót ten został utworzony z pierwszej, trzeciej i ostatniej litery słowa. Magister jest tytułem nadawanym absolwentom pełnych studiów wyższych po napisaniu pracy dyplomowej i po jej obronie. Słowo magister pochodzi z łaciny i dawniej oznaczało mistrza, nauczyciela lub przełożonego.
Zgodnie z zasadami ortografii w przypadku skrótów, w których ostatnia litera jest również ostatnią literą danego słowa to na końcu nie stawiamy kropki. W innych przypadkach kropka jest konieczna. Przykład: magister – mgr (bez kropki), inżynier – inż. (z kropką).

Przykłady poprawnej pisowni

Na zebraniu semestralnym stawili się wszyscy wykładowcy, nawet przyszedł mgr Marcin Zawada, który od dwóch lat skutecznie unikał spotkań z kolegami.
Chociaż nikt tego już nie robi, to mój sąsiad powiesił sobie na drzwiach wejściowych tabliczkę ze swoim nazwiskiem: mgr Tomasz Niemirski.
Przeczytał dokładnie całą umowę, naniósł swoje poprawki, a na koniec złożył zamaszysty podpis, nie pomijając swojego tytułu naukowego: mgr Polański.


Poprawna pisownia

mgr.

Poprawna pisownia, znaczenie: należy również pamiętać, że skrót mgr odpowiada pierwszemu przypadkowi deklinacji, tj. mianownikowi. Jeżeli odmienimy ten skrót w innym przypadku, to dodajemy do nich końcówki osobowe, bądź kropkę.
Przykład:
Mianownik – kto? Co? – mgr Kozakowski
Dopełniacz – kogo? czego? – mgr. Kozakowskiego lub mgra Kozakowskiego.