Niepoprawna pisownia

nefralgiczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

newralgiczny

Poprawna pisownia, znaczenie: kluczowy, istotny dla funkcjonowania czegoś; niebezpieczny lub grożący powstaniem zagrożenia; dotyczący newralgii.