Poprawna pisownia

newralgiczny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nefralgiczny

Niepoprawna pisownia