Niepoprawna pisownia

bież

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bierz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

biesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bier

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bjerz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bjesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bjeż

Niepoprawna pisownia