Słowa niegrzeczna i nie grzeczna można zapisywać zarówno łącznie, jak i rozdzielnie, jednak należy je stosować zgodnie z ich znaczeniem i kontekstem.

Poprawna pisownia

nie grzeczna

Poprawna pisownia, znaczenie: nie grzeczna należy wykorzystywać w wyjątkowych sytuacjach, do pokazania kontrastu pomiędzy dwiema cechami i podkreślenia znaczenia zdania, które chcemy uwydatnić. Takie wykorzystanie tego określenia musi pociągać za sobą uzupełnienie całej wypowiedzi o dokładne przedstawienie kontrastowanej cechy.

Przykłady poprawnej pisowni

To nie grzeczna dziewczyna, tylko mała zołza, która na każdym kroku musi się popisywać.
Julka była wczoraj nie grzeczna, tylko wyjątkowo nieposłuszna, ale dzisiaj zachowuje się lepiej.
Tamta kobieta jest dla mnie nie grzeczna, ale zwyczajnie chamska, więc teraz ty ją obsługuj.


Poprawna pisownia

niegrzeczna

Poprawna pisownia, znaczenie: z kolei określenie niegrzeczna, które opisuje daną cechę bez kontrastowania jej z innymi cechami, należy zapisywać łącznie. Jest to zgodne z zasadą polskiej pisowni, która mówi, że przymiotniki z partykułą nie piszemy łącznie. Oznacza, że dana osoba zachowuje się nieprzyjemnie i nieuprzejmie.

Przykłady poprawnej pisowni

Jej córka jest bardzo niegrzeczna, przez co nie lubią jej nauczyciele ani pozostali uczniowie.
Nie lubiła, gdy jej siostra była niegrzeczna, ponieważ bardzo irytowały ją krzyki dziewczynki.
Zawsze zastanawiał się, dlaczego Maja była taka niegrzeczna względem rodziców i dziadków.