Poprawna pisownia

wprost

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wprost piszemy łącznie. Jest ono zrostem, który powstał na skutek połączenia wyrażenia przyimkowego. Tego typu zrosty, utworzone w trakcie rozwoju języka, zawsze muszą być zapisywane łącznie.
Określenie wprost odnosi się do sytuacji, w której podążamy bezpośrednio do jakiegoś celu, po najkrótszej linii prowadzącej do danego punktu. To także bezpośrednie wypowiedzi, bez zbędnego owijania w bawełnę. Szczerość i otwartość zachowania.

Przykłady poprawnej pisowni

Powiedz mi wprost, co się dzieje, ponieważ nie mogę już znieść tych twoich wykrętów.
Marysia dążyła wprost do celu, jakim była kariera śpiewaczki, nie przejmując się opiniami innych.
Zachowując się wprost, możesz zyskać sobie znacznie więcej przyjaciół, niż oszukując.


Niepoprawna pisownia

w prost

Niepoprawna pisownia