Poprawna pisownia

biurko

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik biurko zapisujemy przez u otwarte. Poprawną pisownię tego wyrazu tłumaczy fakt, że jest ono zapożyczeniem z języka francuskiego i pochodzi od wyrazu bureau, który oznacza biuro.
Biurko jest to rodzaj mebla, który służy do pisania, czytania lub pracy przy komputerze. Biurka są standardowym wyposażeniem biur, szkół, uczelni czy gabinetów lekarskich, a także znajdują się w domach.

Przykłady poprawnej pisowni

Lekarz siedzący za biurkiem wskazał pacjentowi krzesło i zachęcił go, by opowiedział o swoim problemie.
Ewelina usiadła przy biurku zaraz po powrocie ze szkoły, bo chciała jak najszybciej odrobić lekcje.
Przesuń dokumenty na bok i postaw moją kawę na biurku, w końcu mam chwilę przerwy.


Niepoprawna pisownia

biórko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bjórko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bjurko

Niepoprawna pisownia