Poprawna pisownia

ogólnemu

Poprawna pisownia, znaczenie: dotyczącemu ogółu, powszechnemu, bez charakteru szczegółowego, powstałemu z mniejszych części składowych, łącznemu, zbiorowemu, wspólnemu.


Niepoprawna pisownia

ogulnemu

Niepoprawna pisownia