Niepoprawna pisownia

po trójni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

potrójni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

potrujni

Niepoprawna pisownia