Poprawna pisownia

bezrobotne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez robotne

Niepoprawna pisownia