Poprawna pisownia

wierzchołek

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym określamy punkt łączący sąsiednie boki wielokąta lub też co najmniej trzy ściany wielościanu. Jest to także nazwa szczytu góry oraz najbardziej wysuniętego punktu czegoś.
Omawiany wyraz należy zapisywać przez rz, na co wyraźnie wskazuje jego etymologia. Wywodzi się on z języka prasłowiańskiego, w którym obecny był termin vrch, dający początek używanemu do czasów współczesnych (najczęściej w różnego rodzaju gwarach) wierchowi. Nie sposób zatem nie zauważyć oboczności rz:rwierzch, bo wierch.

Przykłady poprawnej pisowni

Po wielogodzinnej wędrówce wreszcie udało nam się dostrzec wierzchołek góry.
Udało nam się wyremontować jedną z łazienek w biurze, jednak był to tylko wierzchołek góry lodowej.
Wierzchołek góry, na który nikt do tej pory nie wszedł, jutro będzie atakowany przez polskich himalaistów.


Niepoprawna pisownia

wieszchołek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wierzhołek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wieżchołek

Niepoprawna pisownia