Niepoprawna pisownia

kórsywa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kursywa

Poprawna pisownia, znaczenie: kursywa narodziła się w Rzymie jako rodzaj odręcznego pisma, charakterystycznie pochylonego pod kątem, a powstałego w trakcie szybkiego zapisu. Następnie zaczęto nazywać tak każde pochyłe pismo odręczne oraz drukarskie, naśladujące pochyłe odręczne pismo. Jest to także nazwa na oznaczenie, które służy do wyróżnienia w tekście np. cytatu.
Kursywa jest zapożyczeniem z łaciny lub hiszpańskiego (cursiva). W związku z tym, iż w języku polskim zapożyczenia pisze się w sposób zgodny z oryginałem, musi to być słowo zawierające u.

Przykłady poprawnej pisowni

Kursywa posłuży ci do zaznaczenia ważnych fragmentów i cytatów w tym dokumencie.
Pisząc własne uwagi do całego tekstu, który redaguję, często używam kursywy do ich wyróżnienia.
Kursywa posłużyła mu do wstawienia cytatu ze słów słynnego, rzymskiego filozofa.