Niepoprawna pisownia

kórsywa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kursywa

Poprawna pisownia