Poprawna pisownia

aniżeli

Poprawna pisownia, znaczenie: aniżeli jest spójnikiem, który przyłącza zdanie podrzędne albo jego fragment, do zdania nadrzędnego. Zazwyczaj stanowi podstawę porównania. Pojawia się także jako przyimek, podkreślający wyższą wartość opisywanej cechy. Synonimami są dla niego takie wyrazy jak: niż, niźli, niżeli.
W wyrażeniu aniżeli poprawna forma zapisu jest łączna. Wynika to z faktu, iż jest to zrost, który został utarty przez rozwój języka polskiego. Obecnie rzadko używa się tego określenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Kasia wolała w samotności obejrzeć ciekawy film, aniżeli wyjść ze znajomymi na imprezę.
Mój nowy motor krosowy jest dużo lepszy, aniżeli twój, który zaczął wyglądać jak zabytek.
Anka ma ładniejszą sukienkę, aniżeli jej przyjaciółka Martyna. Na pewno będzie obiektem zazdrości.


Niepoprawna pisownia

a niżeli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aniszeli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

anirzeli

Niepoprawna pisownia