Niepoprawna pisownia

odświerzyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odświeżyć

Poprawna pisownia, znaczenie: czasownik ten oznacza przywrócenie pierwotnego wyglądu lub stanu rzeczom starym, zniszczonym, odnowienie ich. Mówimy tak również na uczynienie czegoś z powrotem świeżym i rześkim (na przykład powietrza), ale także o uaktualnieniu czegoś. Odświeżeniem zespołu pracowników nazywamy z kolei zatrudnienie nowych osób, zmianę obsady w pracy. Po połączeniu powyższego czasownika z zaimkiem zwrotnym się uzyskujemy znaczenie: umyć się, doprowadzić samego siebie do porządku i przyzwoitego wyglądu.
Odświeżyć zawsze piszemy przez s. Wyjaśnia to etymologia słowa. Pochodzi ono od przymiotnika świeży, który pojawiał się w języku polskim już w XV wieku. Prawdopodobnie został on przejęty przez Polaków z języka czeskiego lub bułgarskiego, gdyż w obu występowało wyrażenie svezi. Jest to zatem wyraz o pochodzeniu historycznym, a te zawsze piszemy zgodnie z tradycją.

Przykłady poprawnej pisowni

Jestem już spóźniona. Muszę się szybko odświeżyć i zaraz wychodzę.
Odświeżając stronę internetową, zauważyłam, że połączenie z siecią uległo zerwaniu.
Ale tu duszno! Otwórz okno, trzeba odświeżyć powietrze.


Niepoprawna pisownia

odświeżydź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

od świeżyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otświeżyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odświeszyć

Niepoprawna pisownia