Poprawna pisownia

nieinformowanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie informowanie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.