Niepoprawna pisownia

nazwał byś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nazwałbyś

Poprawna pisownia