Poprawna pisownia

bukiet

Poprawna pisownia, znaczenie: bukietem, w zależności od kontekstu i slangu, można nazwać wiele rzeczy, np.:
1. najbardziej popularne znaczenie tego słowa to pęk kwiatów, albo wiązanka;
2. oznacza ono charakterystyczny smak i zapach wina;
3. myśliwi określają w ten sposób ogon sarny;
4. w gwarze więziennej bukiet to choroba weneryczna.
Rzeczownik bukiet zapisujemy poprawnie przez u. Jest to słowo pochodzenia francuskiego, w którym brzmi bouquet. Uległo ono zapożyczeniu i spolszczeniu, jednak zachowano w nim oryginalną pisownię przez u.

Przykłady poprawnej pisowni

Moja mama wyszła do ogrodu i zebrała kilkanaście kwiatów w piękny, pachnący bukiet.
Kiedy nie było nas w domu, to kot zrzucił ze stołu wazon z ułożonym tam bukietem kwiatów.
Nie wiedziałem, że myśliwi między sobą nazywają bukietem sarni ogon, ale dobrze o tym wiedzieć.


Niepoprawna pisownia

bókiet

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bukied

Niepoprawna pisownia