Poprawna pisownia

rząd

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie rząd jest używane w kontekście grupy osób, które sprawują władzę nad danym krajem. Może odnosić się także do jednej, równej linii, w której ustawione są osoby lub przedmioty.
Rząd należy zawsze zapisywać przez rz. Jest to wyraz pochodzenia starosłowiańskiego, który dawniej brzmiał *rędъ. Znajdujące się na początku r zostało zachowane i zmieniło się w obecne rz.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiem, kiedy rząd w tym kraju zacznie lepiej funkcjonować, ale mam nadzieję, że niedługo.
Rząd nakazał wszystkim obywatelom pozostać w domach aż do chwili, w której sytuacja zostanie opanowana.
Pojedynczy rząd roślin prezentował się ładnie, ale gdy doradziła drugi, ogród stał się zachwycający.


Niepoprawna pisownia

żąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rząt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żąt

Niepoprawna pisownia