Zarówno forma autorką, jak i autorkom pochodzi od wspólnego wyrazu podstawowego, czyli rzeczownika autorka. Jest to z kolei forma żeńska utworzona od wyrazu autor. Nazywamy tak twórcę, wynalazcę, założyciela czegoś, pisarza, ale także (w żargonie prawniczym) oskarżyciela, powoda, poprzedniego właściciela czegoś. Obie formy posiadają odmienne znaczenia i nie mogą z tego powodu być stosowane zamiennie, gdyż byłby to błąd językowy. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez naszą redakcję definicjami i praktycznymi przykładami użycia, dzięki którym nie popełnisz błędu polegającego na zastosowaniu słowa nieadekwatnego do kontekstu danego zdania. Pamiętaj też, że w razie wątpliwości możesz zadać naszej redakcji pytanie w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

autorką

Poprawna pisownia, znaczenie: autorką to postać formy podstawowej odmieniona w narzędniku liczby pojedynczej. Należy zwrócić uwagę na jego końcówkę – właśnie poprzez samogłoskę nosową ą kończymy wszystkie odmienione przez ten przypadek rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki, a także imiesłowy rodzaju żeńskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Autorką powieści „Nad Niemnem” jest Eliza Orzeszkowa.
Dziś w bibliotece szkolnej odbędzie się spotkanie z autorką znanej serii powieści młodzieżowych.
Spotkanie i rozmowa z autorką mojej ulubionej książki z lat dziecięcych na długo zapadnie mi w pamięci.


Poprawna pisownia

autorkom

Poprawna pisownia, znaczenie: autorkom to z kolei forma odmieniona w celowniku liczby mnogiej. W języku polskim takie postacie deklinacyjne zawsze piszemy przez om.

Przykłady poprawnej pisowni

Autorkom najlepszych wierszy przyznano nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Podczas symbolicznego powitania w zoo młodych lwiątek, autorkom imion dla nich wręczono pamiątkowe certyfikaty.
Autorkom tej wystawy udało się przedstawić każdy rok z życia znanego artysty.