Niepoprawna pisownia

urzyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

użyć

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz użyć oznacza wykorzystać coś, spożytkować dla własnych celów. Może odnosić się również do wykorzystywania innej osoby w swoim własnym celu. Czasem odnosi się również do dobrej zabawy i możliwości intensywnego wykorzystywania czegoś, co się posiada.
Użyć należy zawsze zapisywać przez ż, co jest związane z jego pochodzeniem. Swoimi korzeniami słowo to sięga do prasłowiańskiego žiti, które dało początek między innymi wyrazowi żyć. Podobny źródłosłów zadecydował, że w obu tych przypadkach zostanie zachowane starosłowiańskie ż.

Przykłady poprawnej pisowni

Tego przycisku można użyć jedynie w nagłych, wyjątkowych sytuacjach, dlatego uważaj, by nie zrobić tego przypadkiem.
Chcąc użyć sobie sobie życia trzeba mieć sporo pieniędzy, ponieważ wszystkie przyjemności kosztują.
Kamil chciał użyć tego argumentu jako swojej ostatecznej karty przetargowej w sporze z rodzicami.